نهاد گردشگری تایلند در ایران

ما را در شبکه‌های اجتماعی زیر دنبال کنید

دفتر نهاد گردشگری تایلند در ایران در سال 1389 و با هدف ترویج و معرفی جاذبه‌های گردشگری کشور تایلند در شهر تهران تاسیس شد. نهاد گردشگری تایلند قصد دارد تا با معرفی درست جاذبه ها و ویژگی های گردشگری تایلند اطلاعات درست و موثقی را در اختیار مسافران ایرانی کشور تایلند قرار بدهد.